top of page

Regulamin

REGULAMIN AD-MAR TRANSPORT 

 

I Postanowienia ogólne:

 

 1. Regulamin sporządzono na podstawie art.4 z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272.

 2. Określenia w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Pasażer- osoba, która korzysta z usługi przewozowej firmy AD-MAR Transport.

 2. Przewoźnik- firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej. 

      3.    Rezerwacja transferu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

      4.    Rezerwacja transferu można dokonać wyłącznie telefonicznie lub sms na nr 693-434-909.

 

II Pasażer 

 

 1. Pasażer zobowiązany jest do stawiennictwa się w określonym miejscu co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem.

 2. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń kierowcy. 

 3. Pasażer odpowiada za wyrządzone szkody Przewoźnikowi, mowa m.in. o zniszczeniu wyposażenia busa, przy czym zobowiązuje się do zapłaty równowartości kosztów za naprawę szkody. 

 4. Zabroniony jest przewóz zwierząt. 

 5. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.

 6. W przypadku braku informacji o rezygnacji rezerwacji pasażer przy najbliższej rezerwacji nie ma prawa do zniżek biletu. 

 7. Zabronione jest palenie papierosów, wyrobów tytoniowych, spożywanie alkoholu lub innych używek w busie. Pasażer pod wpływem alkoholu lub innych używek nie ma prawa przebywać w busie.

 8. Pasażer odpowiada za prywatne rzeczy. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie. 

 9. Pasażer ma obowiązek informowania o kluczowych zmianach(zmiana adresu, godziny wylotu/przylotu) do godziny 15:00 w dzień w poprzedzający datę wyjazdu. 

 10. W przypadku braku odmowy rezerwacji lub rezygnacji w dzień poprzedzający wyjazd Pasażer ma obowiązek opłacić 50% wartości biletu przy najbliższej kolejnej rezerwacji. 

 

III Przewoźnik 

 

 1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikające ze zdarzeń losowych, takich jak: opóźnienia wynikające z wypadków, kolizji drogowych lub korków, wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych, prac drogowych, objazdów, zatrzymań przez uprawnione organy, innych zdarzeń. 

 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić pasażera, jeśli zachowuje się w sposób, który negatywnie wpływa na komfort jazdy. 

 3. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby pasażer zdążył na terminal w odpowiednim czasie. Informacja o dokładnej godzinie wyjazdu przewoźnik wysyła pasażerowi na numer kontaktowy po godzinie 18:00 w dzień poprzedzający datę wyjazdu. Pasażer ma obowiązek potwierdzić wyjazd. 

 4. W przypadku opóźnień lotów przewoźnik zapewnia transport najbliższym kursem, który będzie mieć wolne miejsca w busie. 

 5. Przewoźnik dokonuje przewozu busem 9-osobowym(8+1).

 6. Przewoźnik ustala trasę transferu w sposób najbardziej ugodowy dla wszystkich pasażerów. W przypadku dojazdu do adresu Kierowca ma prawo zmienić adres, wyłącznie tylko wtedy, gdy droga nie jest asfaltowa lub nieprzejezdna dla busa. Kierowca dojedzie w najbliższe możliwe miejsce blisko adresu pasażera.

bottom of page